Bérelhető webáruház

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Feltételek Adatvédelem Feltételek Adatvédelem

Feltételek Adatvédelem

  1. Fogalmak meghatározása
GDPR - Az Európai parlament ès a Tanács rendelete 2016/679 az egyének védelméröl a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgàsa és forgalmazása, amely hatályon kívül helyezi a 95/46ES irányelvet (általános adatvédelmi rendelet)
Megrendelő - természetes vagy jogi személy,  aki teljesíti a megrendelést az Atomer szolgáltatási  megrendelőlapon.
Szolgáltató - társaság All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
Személyes adatok - minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez vezet.
Szolgálat - fájl a szolgáltatásokkal,  amik szükségesek az Internetes alkalmazás rendelkezésnek.

2. Személyes adatok védelem
 
2.1    A megrendelés küldésevel az online megrendelőlapon keresztül a szolgáltatások szállításhoz a Megrendelő megerősíti, hogy megértik az adatvédelmi irányelvet, kifejezi egyetértését szövegezésével és teljes egészében elfogadja őket.
2.2.   A szolgáltató egy személyes adatkezelő a a 4 cikk (7) szerint bekezdés az Európai parament és a Tanács rendelete (EÚ) 2016/679 alapján az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozásánal és az ilyen adatyok szabad mozgása, amely hatályon kívul helyezi 95/46/ES irányelvet (általámas adatvédelmi rendelet). A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően dolgozza fel.
2.3.   Az Ellátó cookie-kat használ a szolgáltatásminőség javítása részeként. A webhely megtekintésével és használatával az Megrendelő egyetért és elfogadja ezt a tényt.
2.4.   Az Megrendelő hozzáféréssel rendelkezik (a cikk 15 GDPTR szerint), javítás (a cikk 16 GDPR szerint), törlés (a cikk 17 GDPR szerint), a feldolgozás korlátozása (a cikk 18 GDPR szerint), a személyes adatok hordozhatósága ( a cikk 20 GDPR szerint), és a jogot kifogásolni (a cikk 21 GDPR szerint)
2.5.   A fizetett verzió sikeres megrendelése a szükséges adatok:
  • Név és vezetéknév
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail cím
A személyes adatok feldolgozásának célja a megrendelő berendezés, a jogok gyakorlása és a szerződéses kapcsolatból eredő kötelezettségek.
2.3.   A szolgáltató közvetítő szolgáltatásokat használ a web hosting és a regisztrációs szolgáltatások számára. A közvetítő felelős a személyes adatok biztosításáért fizikai, szoftveres és hardveres formában.
2.4.   Az megrendelő nem köteles személyes adatot bevinni, de szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.
2.5.   A szolgáltató nem csinál automatikus egyéni döntéseket a cikk 22 GDPR szerint.

 

3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei (Közvetítői szerződés)

 
3.1.   Szolgáltató a Megrendelő ügyfelek adatok irányt közvetítő. Megrendelő az ügyfelei felé szolgáltató.
3.2.   A szolgáltató vállalja, hogy feldolgozza az megrendelő ügyfelek személyes adatait az Atomer szolgáltatás nyújtásához szükséges időre, jogok és kötelezettségek gyakorlásához szerződéses kapcsolat eredményeként a Szolgáltató és a  Megrendelő között valamint a szerződéses jogviszony alapján fennálló követelések gyakorlásától.
3.3.   Az Megrendelő kötelezi magát arra, hogy értesíti a Szolgáltatót minden tényről ami befolyásolhatja az adatvédelmi irányelv teljesítését.
3.4.   Az Megrendelő engedélyt ad a közvetítők bevonására, amelyek a web hosting szolgáltató és a központi domain regiszter (SK -NIC, a.s.) a személyes adatok feldolgozása. Új közvetítő hozzáadása esetén Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, és a Megrendelőnek joga vann a hozzáadás ellen kimondani kifogást.
3.5.   A szolgáltató a jogszabályok szerint feldolgozza az adatokat és erőfeszítéseket tesz ki személyes adatok biztosítása a veszteségek, a visszaélések, a változtatások és a jogosulatlan feldolgozás ellen. A Szolgáltató biztosítja, hogy csak a Szolgáltató és a közvetítő jogosult személyei férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. A személyes adatokhoz ezek a személyek férhetnek hozzá saját hozzáférési adatai alapján.
3.6.   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az adatvédelmi szabályzatot. Változás esetén a Szolgáltató köteles a módosított adatvédelmi nyilatkozatot közzétenni weboldalán indokolatlan késedelem nélkül.
 
 
Ezek a kifejezések érvényesek 14.5.2018
Kapcsolat Kapcsolat
40.5+ mil.
-t termeltek a rendszerünk alapjain működő webáruházak az utóbbi 30 napban
31 000+
Rendszerünkön keresztül 200 e-shop jött létre
40 000+
ügyfél regisztrált a rendszerünkben